Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Espoo - varsel om planer for Mareld vindkraftverk i svensk del av Skagerak

Høringsnummer
2021/6961
Frist
13.08.2021
Tema
Grensekryssende og internasjonalt
Publisert
17.06.2021

Miljødirektoratet har fått varsel fra svenske myndigheter om planer for Mareld vindkraftverk. Anlegget planlegges i lokalisert i Skagerak, ca. 35 km utenfor Lysekil. Anlegget planlegges med maksimalt 230 vindturbiner med flytende fundamenter, og en totalhøyde på turbinene på maksimalt 350 meter, innenfor et område på maksimalt 499 km2. Potensielle grenseoverskridende virkninger for Norge kan være knyttet til sjøfugl, yrkesfiske og sjøfart. Det skal nå utarbeides en konsekvensutredning for anlegget.

Varselet er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger. Dersom berørte parter har merknader til den foreslåtte konsekvensutredningen eller ønsker å være med i den videre prosessen, ber vi om tilbakemelding på dette.

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og bli synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt