Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Søknad om endring av tillatelsen for energigjenvinningsanlegget til Senja Avfall IKS

Høringsnummer
2021/1650
Frist
02.08.2021
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Industri på land
Publisert
09.06.2021

Senja Avfall IKS ønsker å bygge nytt energigjenvinningsanlegg på Botnhågen i Finnsnes. Det søkes om økt mengde avfall fra 16000 tonn til 26000 tonn årlig. Det søkes bl.a. om brenning av inntil 4000 tonn medisinsk og smittefarlig avfall og inntil 2000 tonn farlig avfall. 

Det nye anlegget skal bygges vegg i vegg med dagens energigjenvinningsanlegg. Kapasiteten vil være 3 tonn avfall pr. time. Anlegget vil bygges med renseanlegg for å oppfylle krav til utslipp, med tekniske muligheter for å kunne imøtekomme framtidige skjerpede utslippskrav. Spredningsanalyser og beregnet skorsteinshøyde for det nye anlegget er 40 m. Når det nye anlegget er satt i drift, vil det gamle energigjenvinningsanlegget bli stengt og sanert. Bygningsmassen skal brukes til verksted og lager. 

Det nye anlegget planlegges med kjel for produksjon av fjernvarme til Finnsnes fjernvarme, og ORC anlegg for produksjon av strøm til intern bruk.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2021/1650. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.  

 Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.