Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring av produktforskriften kapittel 4 om persistente og organiske forbindelser – PFOA og PCP

Høringsnummer
2021/5551
Frist
23.06.2021
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
12.05.2021

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre to endringsforordninger til forordning (EU) 2019/1021 ved å endre produktforskriften.

Endringer gjelder endringsbestemmelsene for perfluoroktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte forbindelser og pentaklorfenol (PCP) og dets salter og estere i vedlegg I.  Endringene vurderes til ikke å medføre vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Høringsnotatet og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.