Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring i jakttid på villrein

Høringsnummer
2021/5182
Frist
01.06.2021
Tema
Arter og naturtyper
Publisert
12.05.2021

Miljødirektoratet sender på høring forslag til endring av forskrift 25. januar 2017 nr. 106 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022. 

Miljødirektoratet foreslår jaktstart for villrein den 10. august i 2021 i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7. 

Høringsnotat og høringsbrev ligger nederst på denne siden. Her finner du også kvotevedtaket fra Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet og kvoteforslaget fra Hardangervidda villreinutval, som begge omtaler utvidet jakttid. 

Miljødirektoratets referanse er 2021/5182. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.