Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028

Høringsnummer
2021/197
Frist
15.10.2021
Tema
Arter og naturtyper, Friluftsliv, Regelverk, Jakt, felling og fangst
Publisert
20.05.2021

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.

Høringsnotat og forslag til forskrift ligger nederst på denne siden. Her finner du også NINA-rapport 1917 - Statusoversikt for jaktbart småvilt og Holdninger til jakt og jakttider - en spørreundersøkelse blant jegere og friluftsinteresserte, mars 2021. 

Miljødirektoratets referanse er 2021/197. 

Høringsfristen for kommuner og lokale organisasjoner er 1. juli 2021. Kommuner sender sine innspill til fylkeskommunen, lokale organisasjoner sender sine innspill til den sentrale organisasjonen. Høringsfristen for fylkeskommuner, sentrale organisasjoner og andre er 15. oktober 2021.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.