Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Neptune Energy søker om klargjøringsaktivteter på Fenja i Norskehavet

Høringsnummer
Frist
22.06.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
25.05.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Neptune Energy om tillatelse etter forurensningsloven til bruk og utslipp av kjemikalier i forbindelse med klargjøringsaktiviteter på Fenja. Søknaden inkluderer bruk av kjemikalier i rød og gul underkategori 2 i forbindelse med vanntøming av rørledning for vanninjeksjon, samt klargjøring og oppstart av produksjonsrør og kontrollkabel.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.   

 

 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt