Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag om å ikke åpne for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i enkelte kommuner i Finnmark

Høringsnummer
Frist
05.05.2021
Tema
Arter og naturtyper, Regelverk
Publisert
24.03.2021

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag om at det ikke blir åpnet for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp i 2021. Forslaget innebærer at forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 4 gis utsatt ikrafttreden for disse områdene.

Høringsnotat og utkast til forskriftsendring finner du som vedlegg nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2021/3930. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.