Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i regelverk om bruk av blyhagl i og ved våtmark

Høringsnummer
Frist
30.04.2021
Tema
Arter og naturtyper, Kjemikalier, Regelverk
Publisert
16.03.2021

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre EUs forbud mot bruk av blyhagl i og ved våtmark ved å endre Reach-forskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket Reach er endret ved at det er innført et forbud mot bruk av blyhagl i og ved våtmark.

Endringen i Reach vil styrke eksisterende regelverk, og vil medføre økt beskyttelse av miljø og helse, spesielt for fugler som lever i våtmark og fugler og dyr som livnærer seg på disse fuglene. Reguleringen er vurdert å være en hensiktsmessig og proporsjonal måte å begrense bruken av blyhagl i og ved våtmark på.

Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i EU-forordningen. Forslaget om å gjennomføre forordningen i Norge innebærer en harmonisering med EUs kjemikalieregelverk og ingen nye særnorske krav. Negative konsekvenser ved gjennomføring i Norge er vurdert å være begrensede. Samtidig er de samlede konsekvensene for miljøet positive.

Høringen blir sendt ut i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet.

Høringsnotatet Miljødirektoratet har utarbeidet og forslag til forskrifter om endring av henholdsvis Reach-forskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.