Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
ConocoPhillips søker om boring av avgrensningsbrønn 6507/5-11 Slagugle i Norskehavet

Høringsnummer
2020/6489
Frist
07.12.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
09.11.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips om tillatelse til boring av avgrensningsbrønn 6507/11-5 Slagugle i PL891. Brønnen er planlagt boret i Norskehavet ca. 750 m fra letebrønnen 6507/5-10 S Slagugle som ble boret i 2020. Avgrensningsbrønnen ligger omtrent 20 km nord-øst for Heidrun og 21 km sør-sørvest fra Skarv FPSO. Nærmeste punkt på land er Ytre Vikna omtrent 167 km fra avgrensningsbrønnen. Tidligste oppstart for boreoperasjonen er 1. mars 2022.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.