Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endringer i Reach-forskriften

Høringsnummer
2021/11878
Frist
22.12.2021
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
09.11.2021

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre nye EU-forordninger ved å endre Reach-forskriften. 

Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket Reach skal endres med en forordning som endrer Reach vedlegg XVII. Dessuten er det i EU vedtatt en forordning som utdyper og forenkler bestemmelser i Reach om autorisasjonsordningen i forbindelse med reparasjon av eldre produkter. Forordningen endrer gebyrforordningen til Reach ved å redusere gebyrene for å søke om autorisasjon for de samme bruksområdene.

Endringene i Reach vedlegg XVII vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Utdypelsen av bestemmelser i Reach for autorisasjon bidrar til økt levetid for varer som allerede er i omløp i markedet, og forventes å bidra til at naturressurser brukes mer effektivt. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser av betydning siden norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Høringsnotatet ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.