Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forsvaret søker om rammetillatelse for bruk av biocidet Virkon S

Høringsnummer
2021/5371
Frist
01.12.2021
Tema
Forurensning og støy
Publisert
08.11.2021

Forsvarets operative hovedkvarter har søkt Miljødirektoratet om en generell tillatelse til bruk av biocidet Virkon S til biologisk grensebeskyttelse.

Virkon S brukes av Forsvarets for å redusere risikoen for innførsel og spredning av smittsomme dyre- og plantesykdommer, skadegjørere og fremmede arter ved forflytning av militært materiell og personell over landegrenser og innad i Norge. Forsvaret ønsker en rammetillatelse som gir en generell aksept for bruk av desinfeksjonsmiddelet slik at det ikke er nødvendig å søke om ny tillatelse hver gang et alliert fartøy ankommer Norge, eller når Norge skal forflytte eget materiell inn og ut av landet.

Virkon S er et biocid som er i vanlig bruk i husdyrbruk og akvakultur i Norge og over hele verden. Biocidet brytes raskt ned i kontakt med organisk materiale og akkumuleres ikke i næringskjeder. Virkon S er anbefalt av Mattilsynet fordi det er effektivt og enkelt å bruke.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vi ligge på høringssiden og bli synlige for alle interesserte.