Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Norske Shell søker om boring av produksjonsbrønner og letebrønn 6305/5-C-3-H på Ormen Lange

Høringsnummer
2019/2048
Frist
08.12.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
11.11.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om tillatelse til boring av to produksjonsbrønner 6305/7-D-4 (D4) og 6305/5-C-3 AH (C3 infill) og boring av letebrønn 6305/5-C-3-H (C3 deep) på Ormen Lange.

Borestart er planlagt til 1. februar 2022 og vil ha en varighet på 242 dager. Boringen skal gjennomføres med boreriggen Transocean Barents.

Boringen vil medføre utslipp av kjemikalier, oljeholdig vann og kaks til sjø og utslipp av forbrenningsavgasser til luft fra kraftgenerering, brønnopprensking og mulig brønntesting.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.  

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt