Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Aker BP søker om endring av tillatelse på Alvheim

Høringsnummer
2019/144
Frist
29.11.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
28.10.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om endring av tillatelse til boring, produksjon og drift på Alvheim.

Alvheim har tillatelse til bruk og utslipp av produktene Shell Turbo T-32 i sjøvannsløftepumper og Shell Morlina S2 BL5 i thrustere, begge i svart kategori. I gjeldende tillatelse er tillatt bruk og utslipp av disse produktene tidsbegrenset til ut 2021. Aker BP søker om forlenget bruk og utslipp av disse produktene til ut 2025.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. 

 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.   

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt