Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 ‒ innføring av kommunal mottaksplikt for fyrverkeri fra husholdninger

Høringsnummer
2021/11665
Frist
09.12.2021
Tema
Avfall, Regelverk
Publisert
28.10.2021

Miljødirektoratet viser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  (DSB) sin høring av endring av forskrift om pyrotekniske artikler, der det  foreslås at forbrukere også kan levere kassert fyrverkeri til betjente  kommunale mottak for farlig avfall.  

Miljødirektoratet anbefaler endringer av avfallsforskriften kapittel 11 for å  tilpasse til endringene i DSBs regelverk, slik at kommunens mottaksplikt også  omfatter fyrverkeri fra husholdninger og at mottakene lovlig kan motta slikt  avfall. Egne krav til håndtering av dette avfallet vil følge av forskrift om  pyrotekniske artikler.  

DSB vurderer at det kun vil være mindre mengder som leveres til kommunale  mottak. Vi forventer derfor at endringen innebærer små konsekvenser og  ubetydelige økninger i kommunenes kostnader.

Høringsnotatet med vedlegg ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.