Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring i CLP-forskriften

Høringsnummer
2021/11929
Frist
30.11.2021
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
19.10.2021

Miljødirektoratet foreslår å gjennomføre en ny EU-forordning ved å endre CLP-forskriften. 

Forslaget gjelder endring av det europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). 

Endringen i CLP innebærer ny klassifisering av 22 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering for 39 stoffer. Dette styrker eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser av betydning fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene. 

Høringsnotatet ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt