Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskrift om CO2-kompensasjon for industrien

Høringsnummer
2021/11788
Frist
08.01.2022
Tema
Industri på land, Regelverk
Publisert
08.10.2021

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag til forskrift om CO2-kompensasjon for industrien for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2030 på høring.

Formålet med den norske CO2-kompensasjonsordningen er å motvirke karbonlekkasje grunnet økning i elektrisitetspriser som følge av EUs klimakvotesystem.

Høringsnotat og forslag til forskrift ligger nederst på denne siden. Høringen er åpen for alle og høringsinstansene kan videresende varsel om høring til andre interessenter. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.