Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Krav til utsortering av plastavfall - høring av enkelte endringer

Høringsnummer
2021/1686
Frist
12.11.2021
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
01.10.2021

Forslag om nytt kapittel 10a i avfallsforskriften om krav til utsortering og materialgjenvinning av bioavfall og plastavfall var på høring med frist 28.04.2021 (Lenke her). Miljødirektoratet mottok 21 høringsinnspill og vi vurderer disse nå.

Vi har fått høringsinnspill om behov for å klargjøre hvordan pliktene til utsortering av plastavfall skal forstås og beregnes. På bakgrunn av disse høringsinnspillene anbefaler vi å gjøre enkelte endringer som samlet sett innebærer en vesentlig endring av forskriftsforslaget som var på høring. Derfor sender vi disse endringene nå på en ny høring. Endringene er først og fremst relevant for kommunene som etter forskriftsforslaget har en plikt til å utsortere bestemte andeler plastavfall, men er også relevant for næringslivet.

Høringsdokumentet ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt