Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om avsluttende aktiviteter ved avvikling av Veslefrikk

Høringsnummer
2019/458
Frist
01.11.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
30.09.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om gjennomføring av avsluttende aktiviteter (Prosjektfase I) for avvikling av Veslefrikk i den nordlige delen av Nordsjøen. Avslutningen av feltet planlegges gjennomført over en periode på flere år, og aktivitetene er delt inn i tre prosjektfaser. Søknaden gjelder prosjektfase I og omfatter aktiviteter som planlegges gjennomført i 2022-2023, herunder bruk og utslipp av kjemikalier og utslipp til luft utover det som allerede er omfattet av gjeldene tillatelser på feltet. Veslefrikk har per i dag en tillatelse til produksjon og drift på feltet og en tillatelse til permanent tilbakeplugging og forlating av de 24 produksjons- og injeksjonsbrønnene på feltet.

Aktivitetene i fase I omfatter i hovedsak nedstengning og utfasing av Veslefrikk A og B, samt nedstengning og utfasing eksportrørledninger, for nærmere informasjon om aktivitetene viser vi til søknaden.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes på Norske utslipp etter at saken er avgjort.