Høringer
Forslag til endringer i svalbardmiljøloven og tilhørende forskrifter

Høringsnummer
2021/9496
Frist
03.02.2022
Tema
Arter og naturtyper, Vernet natur, Regelverk
Publisert
03.09.2021

Miljødirektoratet sender på høring forslag til endringer i miljøregelverket på Svalbard. 

Forslaget innebærer endringer i forskrifter om naturvernområder, forskrift om motorferdsel på Svalbard, forskrift om leiropphold på Svalbard og forskrift om områdefredning og ferdselsregulering i Virgohamna på Svalbard. 

Høringsbrev, høringsnotat med vedlegg og liste over instanser som er varslet ligger nederst på denne siden. 

 

Høringen er åpen for alle og høringsinstansene kan videresende varsel om høring til andre interessenter. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.  

The English translation of the documents is not official; it is provided for information purposes only. In the event of any inconsistency, the Norwegian version shall prevail. (The English translation of the maps in the annexes 2, 4 and 5 will be available as soon as the translation is completed, the latest within week 42.)

Det vil  bli avholdt et høringsmøte i Longyearbyen i uke 46 såfremt smittevernhensyn tillater det.

Vedlegg

Gi høringsuttalelse

Miljødirektoratet benytter en egen tjeneste for å ta i mot høringsuttalelser

Gå til høringstjenesten og avgi uttalelse Ekstern lenke