Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskrift for betongproduksjon

Høringsnummer
2021/4409
Frist
01.12.2021
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Forurensning og støy, Industri på land, Regelverk
Publisert
24.09.2021

Forskriften vil omfatte ca. 300 virksomheter som produserer fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer.

Forskriften vil blant annet stille krav om grenseverdier for utslipp av forurenset vann og støy, håndtering av betongrester og -slam og diffuse utslipp.

Vi viser til høringsnotatet for nærmere beskrivelse av forslaget og til vedlegg 2.  konsekvensvurdering for redegjørelse av konsekvensene ved det.

Høringsnotatet med forslag til forskrift og konsekvensvurdering ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden, og blir synlige for alle interesserte.