Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskrift om utvidet jakttid for elg og hjort

Høringsnummer
2021/10924
Frist
01.11.2021
Tema
Arter og naturtyper, Friluftsliv, Regelverk, Jakt, felling og fangst
Publisert
20.09.2021

Miljødirektoratet sender på høring forslag til utvidet jakttid på elg og hjort fra og med 1. januar 2022 til og med 31. januar 2022 for Ullensvang, Vinje, Tinn, Rollag, Voss, Bykle og Suldal kommuner. Bakgrunnen er målet om å begrense bestandstettheten og dermed redusere risikoen for å spre skrantesjuke i Norge.

Høringsnotat med forslag til forskrift ligger nederst på denne siden.

Miljødirektoratets referanse er 2021/10924.

Høringsfristen er 1. november 2021.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt