Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til nye grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) i forurensningsforskriften kapittel 7

Høringsnummer
2021/10479
Frist
14.11.2021
Tema
Forurensning og støy, Regelverk
Publisert
10.09.2021

Forslaget går ut på at grenseverdiene for svevestøv (PM10 og PM2,5) i forurensningsforskriften kapittel 7 skjerpes fra 1. januar 2022. Vurderingstersklene for svevestøv i vedlegg 3 til forurensningsforskriften kapittel 7 vil også endres.

Bakgrunnen for forslaget er en felles anbefaling fra Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet som har utredet om grenseverdiene for svevestøv, PM10 og PM2,5, i utendørsluft bør endres. Utredningen ble gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Utredningen viser at det er mulig å nå strengere grenseverdier for svevestøv ved å gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, fordi helsegevinstene ved lavere svevestøvnivåer er større enn kostnadene ved å gjennomføre tiltak. Utredningen viser også at de nødvendige utslippsreduksjonene er gjennomførbare.

Høringsnotat og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.