Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Lundin søker om boring av letebrønn 6306/9-1 i PL886 i Norskehavet

Høringsnummer
2021/11016
Frist
22.10.2021
Tema
Olje og gass
Publisert
24.09.2021

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Energy Norway AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6306/9-1 Melstein i PL 886.

Brønnen er lokalisert i det sørlige Norskehavet omlag 45 km fra nærmeste land og nord for Mørebankene. Det er i lisensen satt boretidsrestriksjoner for boring i oljeførende lag i perioden 1. april til 31. august på grunn av hekke- og myteperioder.

Operatøren søker blant annet om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier og utslipp til luft fra kraftgenerering og eventuell formasjonstesting.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2021/11016.

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Vedtaket finnes i vår postjournal  (eInnsyn.no)  og i Norske utslipp etter at saken er avgjort