Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Yara Porsgrunn søker om tillatelse til produksjonsøkning

Høringsnummer
2019/280
Frist
01.11.2021
Tema
Industri på land
Publisert
22.09.2021

Yara Porsgrunn søker om tillatelse til en økning av produksjonsvolum for kalksalpeter ved sitt anlegg på Herøya. Økningen vil medføre noe økning av utslipp av karbondioksid og nitrogenforbindelser, men innenfor allerede gjeldende grenseverdier. Det er ikke søkt om endring av utslippsgrenser til luft, vann, eller for støy.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.  

Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort. 

 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt