Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
EUs rammeverk for bærekraftige produkter med forslag til ny økodesignforordning

Høringsnummer
2022/4725
Frist
18.05.2022
Tema
Grensekryssende og internasjonalt, Regelverk
Publisert
06.04.2022

EU-kommisjonen la 30. mars 2022 frem et rammeverk som skal sikre bærekraftige og sirkulære produkter. Rammeverket inneholder en melding om hvordan bærekraftige produkter skal bli den nye normen og forslag til en ny økodesignforordning. Forordningen vil erstatte dagens økodesigndirektiv, og vil både stille flere krav til produkter og gjelde for flere typer produkter enn de som er omfattet av dagens økodesigndirektiv. I dag omfatter direktivet energirelaterte produkter. 

Rammeverket for bærekraftige produkter er en viktig del av EUs grønne vekststrategi, den grønne given (EU Green deal), som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa Det er tette koblinger til de tre andre leveransene i EU-kommisjonens pakke om sirkulær økonomi som ble lansert 30. mars 2022, som er tekstilstrategien, forslaget om revidert byggevareforordning og regelverket for forbrukermakt i det grønne skiftet.

Et av hovedmålene med økodesignforordningen er å redusere negativ miljøpåvirkning i hele livssyklusen til produkter. Dette inkluderer blant annet krav til produkter om:

  • holdbarhet og mulighet for ombruk, oppgradering, vedlikehold, demontering, ombygging og reparasjon
  • redusert innhold av kjemikalier i produkter som hindrer sirkularitet
  • redusert energi- og ressursbruk i produkter
  • økt innholdet av materialgjenvunnet råvare i produkter
  • økt materialgjenvinning av kasserte produkter
  • redusert karbon- og miljøfotavtrykk til produkter
  • redusert, og ev. forbud mot, destruksjon av usolgte produkter
  • mer informasjon om produkter, inkludert digitale produktpass
  • krav til grønne offentlige anskaffelser

EU-kommisjonen ønsker med denne forordningen å sikre lik regulering i EU/EØS-landene, og lage økonomiske muligheter for innovasjon og nye jobber, blant annet innen reparasjon, vedlikehold, ombygging og materialgjenvinning.  

Miljødirektoratet ønsker innspill fra relevante aktører om hva som er viktige norske interesser i videre arbeid med dette rammeverket inkl. økodesignforordningen, slik at de kan ivaretas best mulig, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter økodesignforordningen reiser.

Lenke til EU-kommisjonens rammeverk for bærekraftige produkter: https://ec.europa.eu/environment/document/download/e1ee5c9d-712b-4e56-a4ad-d906d4d5fd4a_en?filename=COM_2022_140_1_EN_ACT_part1_v8.pdf


Lenke til forslag til ny økodesignforordning: Proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation (europa.eu)

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt