Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Høring av endringer av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter

Høringsnummer
2013/10356
Frist
23.09.2022
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
16.08.2022

EU har vedtatt endringer i RoHS 2-direktivet (direktiv (EU) 2011/65) som regulerer farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Vedtaket omfatter to endringer. Endringene innebærer at ett eksisterende unntak blir fornyet, med noen begrensninger, og ett helt nytt unntak blir lagt til listen. Begge unntakene omfatter bruk av bly i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) som er medisinsk utstyr. I Norge er RoHS 2 gjennomført i produktforskriftens kapittel 2a, og endringene i EUs regelverk foreslås at blir tatt inn her. 

Endringsdirektivene ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt