Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
ConocoPhillips søker om boring av letebrønn 6306/3-2 Bounty i Norskehavet

Høringsnummer
2022/2747
Frist
18.03.2022
Tema
Olje og gass
Publisert
18.02.2022

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips om tillatelse til boring av letebrønn 6306/3-2 i PL935. Brønnen er planlagt boret i Norskehavet ca. 58 km sørvest for Njord-feltet og 59 km nordvest for Smøla. Det er noe korallforekomster i området. Planlagt oppstart for boreoperasjonen er 27. juni 2022, og vil ha en varighet på opptil 34 dager.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.