Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag om endringer i bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Høringsnummer
2022/3199
Frist
31.03.2022
Tema
Arter og naturtyper
Publisert
18.02.2022

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2021 nr. 798 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og forskrift 15. mars 2021 nr. 797 om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen. 

 

Forslaget omfatter nødvendige endringer av gjeldende fiskebestemmelser i sjø og vassdrag, jf. Miljødirektoratets retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021. Endringene skal tre i kraft fra sesongen 2022. Det høres på endringer i fiskebestemmelser i 33 vassdrag og i sjøregionen Drammensfjorden. I Tanafjorden med tilstøtende sjøområder foreslås bestemmelsen som ble gjeldende i 2021 videreført i 2022. 

Høringsnotatet og forslag til endringsforskrifter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.