Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og økt omsetningskrav til veitrafikk

Høringsnummer
2021/13849
Frist
13.03.2022
Tema
Klima, Regelverk
Publisert
13.01.2022

På vegne av Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet forslag til endringer i produktforskriften kapittel 3 og § 2-21 (omsetningskrav for biodrivstoff og krav til klimagassreduksjon fra drivstoff) på høring. Endringene er foreslått å gjelde fra 1. juli 2022.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet forslag til innføring av nytt omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk.

Det er også foreslått å videreføre kravet til klimagassreduksjon for drivstoff i § 2-21, samt foreslått flere justeringer i produktforskriften kapittel 3 for å gjøre den tydeligere og enklere å forstå.

Høringsnotat og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt