Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om oppdatering av tillatelse for Heimdal

Høringsnummer
2022/3180
Frist
19.08.2022
Tema
Olje og gass
Publisert
15.07.2022

Equinor søker om økt bruk og utslipp av kjemikalier med stoff i gul underkategori 2, fra hhv. 132 kg/år og 114 kg/år og til bruk og utslipp av totalt 23 tonn/år. Økningen er knyttet til Skirne og bruk av avleiringshemmer fram til nedstengning av Heimdal. Mengden kjemikalier med stoff i grønn kategori er anslått til totalt 5 750 tonn/år. Til sammenligning var utslippet av kjemikalier i grønn kategori på Heimdal i underkant av 1 356 tonn i 2021.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.noog tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt