Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring av produktforskriften, §2-27

Høringsnummer
2022/7870
Frist
19.08.2022
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
04.07.2022

Forbudet mot å produsere, importere og omsette marin dieselolje med mer enn 1,50 vektprosent svovel eller marin gassolje med mer enn 0,10 vektprosent svovel følger av produktforskriften § 2-27. I denne høringen foreslås det endringer i § 2-27 for å innføre dokumentasjonskrav til svovelinnholdet for marin dieselolje og marin gassolje som selges til skip på 400 bruttotonn eller mer. Dokumentasjonen i form av leveringsseddel må oppbevares i minst 3 år.

Endringene foreslås som en følge av manglende gjennomføring av dokumentasjonskrav til svovelinnhold i marint drivstoff i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 2016/802 av 11 mai 2016 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer (svoveldirektivet). Høringen gjøres på vegne av Klima- og miljødepartementet.

Forslag til forskrift og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.