Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Real Alloy søker om økt pH i avløpsvann på Raudsand

Høringsnummer
2022/1085
Frist
22.09.2022
Tema
Industri på land
Publisert
07.07.2022

Real Alloy har et anlegg for gjenvinning av aluminiumoksid fra avfallsproduktet saltslagg på Raudsand i Molde kommune. Bedriften har tillatelse fra Miljødirektoratet til å slippe ut avløpsvann til Tingvollfjorden med pH på 10 eller lavere. Bedriften oppgir at de genererer om lag 3500 kubikkmeter med avløpsvann i døgnet.

De siste årene har anlegget hatt problemer med å klare den grensen Miljødirektoratet har satt for pH på utslipp til vann. Bedriften oppgir at årsaken til dette er at mengden avløpsvann er redusert betraktelig, og at avløpsvannet derfor er mer konsentrert. NIVA har utredet hvilke konsekvenser det mer konsentrerte avløpsvannet har for Tingvollfjorden.

I søknaden ønsker bedriften at grensen for pH fra avløpsvann heves fra 10 til 10,7 frem til utgangen av 2026. Søknaden beskriver også hvordan bedriften planlegger tekniske løsninger for å redusere utslippene til vann i løpet av dette tidsrommet.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte. Vedtaket finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.