Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om boring av letebrønn 34/6-6 S (A) Angulata Brent i Nordsjøen

Høringsnummer
2022/6727
Frist
06.07.2022
Tema
Olje og gass
Publisert
07.06.2022

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om tillatelse til boring av letebrønn 34/6-6 S (A) i PL 554. Brønnen er lokalisert i Nordsjøen, mellom Garantiana og Visund. Posisjonen er 61°31´24.28" N og 2°40´46.56" Ø og korteste avstand til land er ca. 110 km. Tidligste oppstart for boreoperasjonen er i september 2022, og varighet er estimert til 76 dager (ved funn). 

I tråd med relativt kort avstand til kysten, store oljemengder og olje med lang levetid, er høyest miljørisiko knyttet til aktiviteten beregnet for strand, også vinterstid. Ved en utblåsning fra Angulata Brent kan oljeemulsjon spre seg på overflaten og treffe kysten fra Fedje i Vestland til Nordland. Gitt en hendelse er sannsynlighet for stranding av olje er høy, men varierer med sesongene. Høsten er tidsrommet hvor sannsynlighet for stranding er høyest med 95%, mens sommeren er lavest (75%). Av de miljøsårbare områdene er det Frøya/Froan som har høyest sannsynlighet for treff. Drivtiden til land er kort, 4-8 døgn avhengig av årstid (95- persentilen). 95-prosentilen av størst strandet mengde varierer fra 35547 tonn om våren til 45514 tonn om høsten. Strandingsmengder og drivtider er beregnet uten effekt av oljevernberedskap.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.