Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til utredningsprogram Follum Utvikling

Høringsnummer
2022/7194
Frist
05.09.2022
Tema
Forurensning og støy
Publisert
24.06.2022

Follum Utvikling AS planlegger å re-etablere treforedlingsindustri på Follum industriområde,  Treklyngen industripark i Ringerike kommune. Tiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg 1 punkt 18, og skal derfor konsekvensutredes. Forslag til  utredningsprogram sendes derfor nå på høring.