Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Nordic Electrofuel søker om etablering av demonstrasjonsanlegg på Herøya

Høringsnummer
2022/553
Frist
08.08.2022
Tema
Industri på land
Publisert
22.06.2022

Anlegget vil produsere karbonnøytralt E-drivstoff og ha en årlig produksjonskapasitet på 10 millioner liter. Produksjonen vil benytte seg av fornybar energi, vann og CO2/CO gass fra Eramet. Dette kan medføre en reduksjon på CO2 -avtrykket med ca. 25 000 tonn.

Prosessanlegget omfattes av industriutslippsdirektivet og vil bli bygget i henhold til Best available Techniques (BAT) kravene. Bedriften vil ha utslipp av kjølevann og prosessvann til Frierfjorden. Tilstanden i Frierfjorden skal ifølge NIVA ikke bli påvirket i noen vesentlig grad fra utslippet til bedriften. Målet om god økologisk og kjemisk tilstand i Frierfjorden vil derfor kunne oppnås. Utslippet til luft er beregnet å være ca. 2 tonn NOx pr. år og 825 kg CO pr. år.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.  

Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.