Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
OKEA søker om midlertidig økt utslippsgrense for SOx på Draugen

Høringsnummer
2022/367
Frist
05.07.2022
Tema
Olje og gass
Publisert
07.06.2022

I gjeldende tillatelse til produksjon og drift for Draugen er det fastsatt en årlig utslippsgrense for SOx på 4 tonn per år. OKEA søker om en midlertidig økning av utslippsgrensen til 6 tonn SOx for 2022. Turbinene på Draugen benytter normalt gass som brensel, men har nå behov for midlertidig drift av turbin på mixed fuel (blanding av diesel og gass). Forbrenning av mixed fuel medfører økt utslipp av SOx til luft sammenlignet med forbrenning av gass.

Varigheten av behovet for midlertidig drifting på mixed fuel er foreløpig usikkert, og OKEA skisserer derfor ulike scenario i sin søknad. Basert på disse søker OKEA om opsjon til økt årlig utslippsgrense fra 4 til 8 tonn SOx for 2022 gitt scenario 2 og om opsjon til økt årlig utslippsgrense fra 4 til 8 tonn SOx for 2023 gitt scenario 3.  

Vi viser til OKEAs søknad for ytterligere informasjon.

Søknaden og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2022/367. 

 

Eventuelle uttalelser sendes til Miljødirektoratet som vedlegg via denne siden. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket finnes i vår postjournal og i Norske Utslipp www.norskeutslipp.no etter at saken er avgjort.   

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt