Høringer
Tiltaksplan for opprydning i PFAS-forurenset grunn på Svalbard lufthavn - Miljødirektoratet ønsker innspill

Høringsnummer
2016/2359
Frist
01.09.2022
Tema
Forurensning og støy
Publisert
22.06.2022

Miljødirektoratet ga 4. juni 2021 Svalbard lufthavn (eid av Avinor AS) pålegg om å gjennomføre undersøkelser og utarbeide tiltaksvurdering for opprydding i PFAS-forurenset grunn ved det nedlagte brannøvingsfeltet ved Svalbard lufthavn Longyear.

Avinor har i samarbeid med Longyearbyen Lokalstyre og Store Norske Spitsbergen Kullkompani utarbeidet en tiltaksplan som de mener svarer på dette pålegget. De planlegger å grave bort og deponere massene eksternt. PFAS-forurensningen er omfattende på det gamle brannøvingsfeltet og Svalbards natur er ekstra følsom for disse stoffene da langveistransport hit har medført høye konsentrasjoner i dyr og planter. Tiltaksområdet ligger i området like ved og overlapper i noen grad spesielle botaniske verdier. Den sjeldne arten polarsjampinjong har en av sine få kjente forekomster i dette området.

Tiltaksområdet berører også sikkerhetssonen til de fredede kulturminnene Danskebrakka og Kirkegård Hotellneset.

Det er planlagt å gjennomføre tiltaket i 2023.

Miljødirektoratet ønsker å få innspill på denne tiltaksplanen, før vi vurderer å pålegge tiltak ved det nedlagte brannøvingsfeltet.

Tiltaksplanen ligger nederste på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Miljødirektoratet benytter en egen tjeneste for å ta i mot høringsuttalelser

Gå til høringstjenesten og avgi uttalelse Ekstern lenke