Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring av jakttid for villrein i Hardangervidda villreinområde i 2022 og 2023

Høringsnummer
2022/5560
Frist
30.05.2022
Tema
Regelverk, Jakt, felling og fangst
Publisert
02.05.2022

Miljødirektoratet sender på høring forslag til endring av forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028.

Miljødirektoratet foreslår jaktstart for villrein den 15. august i 2022 og i 2023 i Hardangervidda villreinområde sør for riksveg 7. Bakgrunnen er målet om å begrense, og om mulig utrydde, skrantesjuke i Norge.

Høringsnotat ligger nederst på denne siden. Her finner du også kvotevedtaket fra Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, og kvoteforslaget fra Hardangervidda villreinutval som begge også omtaler utvidet jakttid.

Miljødirektoratets referanse er 2022/5560.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.