Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring i CLP-forskriften

Høringsnummer
2022/5628
Frist
29.06.2022
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
18.05.2022

Forslaget gjelder endring av CLP-forskriften for å gjennomføre forordning (EU) 2022/692 som er den 18. tekniske tilpasningen til CLP-forordningen.

Tilpasningen innebærer ny klassifisering av 39 stoffer som ikke har vært klassifisert tidligere og endret klassifisering for 17 stoffer. Klassifiseringene styrker eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser av betydning fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt