Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Equinor søker om utslipp fra boring av CO2-injeksjonsbrønner på Aurora i Nordsjøen og fra legging av kontrollkabel.

Høringsnummer
2022/2406
Frist
20.04.2022
Tema
Olje og gass
Publisert
16.03.2022

Equinor søker på vegne av Northern Lights JV DA om boring og komplettering av CO2 injeksjonsbrønnene 31/5-A-7 AH og 31/5-C-1 H i utnyttelseslisensen EL001. Brønnlokasjon har koordinater 60° 34’ 35.14’’ N og 003° 26’ 36.13’’ E. Det er ikke forventet funn av hydrokarboner.

Boring av brønnene er en del av Northern Lights-prosjektet, som igjen er en del av statens demonstrasjonsprosjekt for fullskala CO2-håndteringskjede i Norge. Borestart er planlagt tidligst juli 2022.

Søknaden gjelder utslipp av kjemikalier, kaks og eksosgasser fra boring og injektivitetstest.

Equinor søker også, i separat søknad, om tillatelse til forbruk og utslipp av kjemikalier i forbindelse med installasjon, klargjøring og drift av kontrollkabelen mellom Osebergfeltet og CO2-injeksjonsbrønner på Aurora. Installasjon og klargjøringsfase er planlagt fra juni 2022.

Søknad om tillatelse til injeksjon og lagring er ventet mot slutten av 2022.  

Søknadene og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.noog tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.