Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Produktforskriften kapittel 2A gjennomfører EUs direktiv for elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), 2011/65/EU (RoHS 2).

Høringsnummer
2013/10356
Frist
29.04.2022
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
08.03.2022

EU har nå vedtatt flere endringer knyttet til RoHS 2. Forslaget om å gjennomføre endringene i norsk regelverk innebærer en harmonisering med EUs regelverk. Endringene må uansett gjennomføres for at norske bedrifter skal kunne fortsette å omsette produkter i EUs indre marked. Miljødirektoratet vurderer at de foreslåtte endringene i produktforskriften er gjennomførbare og ikke kommer til å medføre økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning. 

Forslag til endringsforskrift og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.