Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Foreslår endringer i CLP-forskriften (2022/10517)

Høringsnummer
2022/10517
Frist
23.12.2022
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
09.11.2022

Miljødirektoratet foreslår å endre CLP-forskriften for å innføre krav om nye merknader til de harmoniserte klassifiseringene i CLP-forordning vedlegg IV, og at de nye merknadene skal anvendes på visse stoffer med harmonisert klassifisering.

Denne høringen foretas før endelig vedtak i EU. Hvis det blir substansielle endringer i de endelige EU-rettsaktene, vil Miljødirektoratet vurdere behovet for ny høring i Norge.

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt