Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til nye normverdier og tilstandsklasser for forurenset grunn

Høringsnummer
2022/12201
Frist
20.02.2023
Tema
Forurensning og støy
Publisert
28.11.2022

Miljødirektoratet har, med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Folkehelseinstituttet (FHI), utarbeidet forslag til nye grenseverdier for forurenset grunn. Endringen innebærer at eksisterende normverdier og tilstandsklassegrenser er endret og at vi foreslår normverdier for noen stoffer som ikke tidligere har hatt normverdier. I tillegg fjerner vi normverdier og tilstandsklasser for noen stoffer.

Nye grenseverdier er beregnet i nye og forbedrede beregningsverktøy, med oppdatert kunnskap om stoffenes egenskaper og med ny metodikk. Endringen vil sikre bedre beskyttelse av både mennesker og miljø.

Høringsnotat og andre relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.