Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Høring av endringer av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter

Høringsnummer
2013/10356
Frist
13.01.2023
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
28.11.2022

EU har vedtatt en endring i RoHS 2-direktivet (direktiv (EU) 2011/65) som regulerer farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Endringen innebærer at ett nytt unntak blir lagt til listen av gjeldende unntak i vedlegg III i produktforskriftens kapittel 2a. Unntaket omfatter at opptil 0,7 vektprosent seksverdig krom kan brukes som antikorrosjonsmiddel i kjølemiddelet for karbonstålkjølesystem i gassabsorpsjonsvarmepumper for oppvarming av bygninger og vann. I Norge er RoHS 2 gjennomført i produktforskriftens kapittel 2a, og endringene i EUs regelverk foreslås at blir tatt inn her.

Høringsnotat ligger nederst på denne siden. 

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.  

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt