Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Høring av endringer i Reach-forskriften – Forordningen om forsøksmetoder

Høringsnummer
2022/11927
Frist
05.01.2023
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
22.11.2022

I dag inneholder forsøksmetodeforordningen til det europeiske kjemikalieregelverket Reach fullstendige beskrivelser av internasjonale testmetoder som kreves ved registrering av kjemikalier. Dette har ført til forsinkelser med å tilpasse forordningen til vitenskapelige fremskritt og beskrivelsene av forsøksmetodene i forordningen er ofte ikke er i samsvar med oppdaterte versjoner av internasjonale testmetoder. EU foreslår derfor at forsøksmetodeforordningen skal endres med å inkludere en tabell i vedlegget som gir en oversikt over metodene med referanse til de respektive internasjonale standardene. I tillegg skal utdaterte fullstendige beskrivelser av testmetoder slettes for å sikre at forordningen gir korrekte, oppdaterte og relevante testmetoder.

Endringene vil styrke eksisterende regelverk, og forventes å medføre en økt beskyttelse av helse og miljø. Endringen i det norske regelverket medfører ikke økonomiske konsekvenser av betydning fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EU sine krav for å få tilgang til det europeiske markedet.

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt