Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Økodesignkrav til mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett

Høringsnummer
2022/11446
Frist
26.10.2022
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
18.10.2022

EU-kommisjonen har fremlagt forslag til økodesignkrav til mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett. Forslagene vil behandles i forskriftskomiteen i EU 17. november 2022. 

Miljødirektoratet har overtatt ansvaret fra NVE for oppfølging av noen av produktgruppene under økodesigndirektivet, inkludert arbeidet med økodesignkrav til mobiltelefoner og nettbrett. Miljødirektoratet følger revisjonsprosessen i EU og deltar i EUs forskriftskomite. Som del av miljøforvaltningens arbeid med å utvikle norske posisjoner ønsker vi innspill fra norske interessenter om viktige forhold.  Formålet med denne høringen er både å informere om kommende regelverk, og at vi skal fange opp konsekvenser ved regelverket.

Eksempler på forslag til økodesignkrav for mobiltelefoner som ikke er smarttelefoner, smarttelefoner, trådløse telefoner og nettbrett:

Det er foreslått å stille ressurseffektivitetskrav til:

•             tilgang på reservedeler, som batteri, og maksimal leveringstid og maksimumspris på reservedeler

•             tilgang til informasjon om reparasjon og vedlikehold

•             demontering ved bytte av deler, inkludert batteribytte

•             kryptering og software for forberedelse til ombruk

•             design for pålitelighet, blant annet tålegrense for utilsiktet fall, tålegrense for støv og vannsprut og batterilevetid

•             merking av plastkomponenter > 50 g med type polymer

•             informasjon for demontering for materialgjenvinning

Det er også foreslått krav til leverandører om å tilgjengeliggjøre følgende informasjon:

•             Kompatibilitet med flyttbare minnekort, hvis det finnes

•             Veiledende intervallområde for innhold av kritiske råmaterialer

•             Andel av produktet som er mulig å materialgjenvinne eller ombruke (materialgjenvinningsrate) og andel materialgjenvunnet innhold

•             Minimum batterilevetid

•             Brukermanualer tilgjengelig på åpen nettside

Miljødirektoratet ønsker innspill fra relevante aktører om eventuelle viktige norske interesser i dette det videre arbeidet med dette forslaget, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter.

Relevante dokumenter ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt