Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til forskrift om endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Høringsnummer
2023/4989
Frist
01.09.2023
Tema
Regelverk, Jakt, felling og fangst
Publisert
25.04.2023

Fangst var tidligere den dominerende høstingsmåten. I dag høstes det aller meste av vilt med skytevåpen. Likevel er fangsten fremdeles en viktig høstingsform for en del viltarter, og riktig utført er fangst av vilt mer effektivt enn bruk av skytevåpen. Dette fordi mange av de artene det drives fangst på er aktive i deler av døgnet der det ikke er mulig å jakte på dem med skytevåpen. Fangst er et viktig virkemiddel for å regulere bestanden av bl.a. mink som fremmed art.  

Bakgrunnen for denne høringen er at vi de senere årene har sett at det har vært benyttet feller som ikke har hatt tilstrekkelig slagkraft, ikke har vært brukt riktig, eller har vært plassert slik at husdyr har blitt skadet eller avlivet i feller. Fellefangst som utøves feil kan medføre dårlig dyrevelferd, og vil også gi jakt og fangst et dårlig omdømme. Det er derfor viktig at vi har et regelverk som tydeliggjør hvilke feller som er egnet til formålet.  

Forslagene i denne høringen vil være med på å sikre at de fellene som benyttes er egnet til formålet, at tilsynet med fellene blir bedre og enklere, og at regelverket blir tydeligere. 

Høringsbrev og forslag til forskrift ligger nederst på denne siden. Miljødirektoratets referanse er 2023/4989.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt