Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Nasjonal høring- forslag til revidert rammedirektiv om avfall

Høringsnummer
2023/7271
Frist
20.09.2023
Tema
Avfall og sirkulær økonomi, Regelverk
Publisert
17.08.2023

Europakommisjonen foreslår å endre rammedirektivet om avfall, slik at tekstilprodusenter får mer ansvar for tekstilavfall. Det settes også mål for reduksjon av matavfall. Vi viser til Europakommisjonens regelverksforslag.

Formålet med denne høringen er både å informere om kommende regelverk, og at vi får bredere grunnlag for å vurdere konsekvenser av Europakommisjonens forslag. Miljødirektoratet ønsker innspill om eventuelle viktige norske interesser knyttet til dette forslaget, og om særlige problemstillinger av rettslig eller faglig karakter.

Et kort notat om forslagene til endringer i direktivet og forslag til direktivtekst ligger nederst på denne siden.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.


Forslaget er også lagt ut som nyhetssak på Miljødirektoratet sine nettsider. Lenken i nyhetssaken tar deg til en ekstern side der høringsinnspill eventuelt kan sendes direkte til Europakommisjonen. 

Gi høringsuttalelse

Høringsfristen for denne høringen er utløpt