Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Washington Mills AS søker om midlertidig økte utslippsgrenser til vann.

Høringsnummer
2022/833
Frist
22.09.2023
Tema
Industri på land
Publisert
22.08.2023

Washington Mills er lokalisert i Orkanger i Orkland kommune og produserer og videreforedler silisiumkarbid. Washington Mills har utslipp av vann fra prosessen til vannforekomsten Indre Orkdalsfjorden.

Washington Mills har de siste årene hatt utslipp av suspendert stoff, nikkel og krom til vann som er over eller like ved dagens utslippsgrenser. Washington Mills ser at de ikke vil overholde utslippsgrensene i tillatelsen med dagens renseløsning og planlagt drift.

I påvente av gjennomføring av tiltak for å optimalisere driften og redusere utslipp til vann søker derfor Washington Mills om midlertidige høyere utslippsgrenser til vann for nikkel, krom og SS fram til 1.1.2028. I tillegg ønsker de å søke om noe høyere årlige utslipp av bly og kobber, fordi vannmengdene har økt sammenlignet med hva som ble omsøkt ved revidering av tillatelsen i 2019.

Enkelte opplysninger i søknaden er underlagt taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13. Dette fremgår av søknaden ved at noe tekst er sladdet.

Søknaden med vedlegg ligger nederst på denne siden. Søknaden legges ut til offentlig innsyn hos Orkland kommune.

Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.  

Vedtaket og tillatelsen finnes i vår postjournal (eInnsyn.no) og tillatelsen finnes i Norske utslipp etter at saken er avgjort.