Pil ned varseltrekant Høringsfristen for denne høringen er utløpt

Høringer
Forslag til endring i forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften)

Høringsnummer
2022/12635
Frist
06.03.2023
Tema
Kjemikalier, Regelverk
Publisert
19.01.2023

Miljødirektoratet foreslår å endre forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) for å gjennomføre en EU-forordning om å innføre nye fareklasser i CLP i norsk rett.

Høringsnotatet ligger nederst på denne siden. Eventuelle uttalelser skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.